Zone Brod Moravica - Brod Moravice | službeni web portal

Idi na sadržaj

Turisička zona Matika

U tijeku je javna rasprava Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke namjene T1 „Matika“ Brod Moravice. Zona ugostiteljsko-turističke namjene i sportsko-rekreacijskih površina predstavljaju glavne prirodne resurse za razvoj turističkih djelatnosti, zimskog i ljetnog turizma, agro seoskog turizma i ugostiteljstva, a što čini vrlo bitan utjecaj na ukupni svekoliki razvoj Općine Brod Moravice. Nakon prethodne rasprave predmetnog UPU-a koja je održana 22. listopada 2009. godine, a na kojoj su pretežito pravne osobe davale svoja mišljenja, prijedloge i sugestije, predstoji i Javna rasprava za sve zainteresirane o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Matika“ –T1. Za vrijeme trajanja javne rasprave osiguran je javni uvid u prijedlog Plana od 04. veljače do 04. ožujka ove godine u prostorijama Općine Brod Moravice radnim danom u vremenu od  08,00 do 15,00 sati. Javno izlaganje i sama prezentacija Plana održati će se dana 15. veljače 2010. godine (ponedjeljak) u 17,00 sati u prostorijama Općine Brod Moravice (Čitaonica), gdje će svi zainteresirani moći dobiti sve odgovore na svoje upite od strane izrađivača spomenutog Plana tvrtke Urbing d.o.o. iz Zagreba. Za cijelo vrijeme trajanja javne rasprave mogu se upisivati primjedbe i prijedlozi na izloženi Prijedlog Plana u knjigu primjedbi koja se nalazi u Upravnom odjelu Općine Brod Moravice, a mogu se uputiti i pismenim putem na adresu općine. Vrlo je bitno napomenuti da svi prijedlozi ili primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja. Cjelokupna zona bila bi smještena na ukupnoj površini od 8,5 ha, sa smještajnim jedinicama hotela i posebnim jedinicama sa ukupno 212 ležaja, izdvojenim restoranom, ljetnom pozornicom, info punktom, parkom i šetnicama u zoni obuhvata plana, manje skijalište i sanjkalište, športske sadržaje, razni oblici rekreacije uz posebna parkirališta za goste zone i za dnevne izletnike. U sklopu zone razradili bi se i drugi oblici turizma, a za koje ovaj kraj ima predispozicije kao što je izletnički, lovni i ribolovni, športski, vjerski, kongresni turizam, te gastronomski temeljen na lokalnoj ponudi i domaćoj tradiciji. Nakon provedene Javne rasprave o Prijedlogu Plana predmetnog UPU.-a konačnu riječ imati će vijećnici Općinskog vijeća Općine Brod Moravice i budući investitori turističke zone.
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
© Općina Brod Moravice

Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice
Oib 05181328356
Mb: 0564149
tel: +385 (51) 817 - 180
fax +385 (51) 817 - 002
Radno vrijeme:
Pon - pet 7 : 00 -15 : 00 h
Radno vrijeme za stranke:
utorak i četvrtak 11 : 00 - 14 : 00 h
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
Povratak na sadržaj