Udruga umirovljenika Brod Moravice - Brod Moravice | službeni web portal

Go to content

Udruga umirovljenika Brod Moravice

Udruge
Udruga umirovljenika Brod Moravice

Udruga djeluje na području Općine Brod Moravice, a učlanjeno je 230 umirovljenika. Za svoje članove i ostale umirovljenike organiziraju se:izleti, druženja, sportske aktivnosti, nabava zimnice i razna druženja na nivou goranskih općina u suradnji sa Maticom umirovljenika PGZ. Udruga se redovito uključuje u sve važnije manifestacije koje organizira Općina i Turistička zajednica Općine Brod Moravice, a sudjeluje i kao suorganizator u tradicionalnoj manifestaciji Dani šljiva. Udruga umirovljenika surađuje i sa ostalim udrugama na području općine, a posebno na zaštiti okoliša i očuvanju povijesne i kulturne baštine našega kraja.

Udruga umirovljenika Brod Moravice info

Predsjednik udruge Vilim Klobučar
K
ontakt tel 051 / 817 - 166
Tajnica Višnja Abramović
Kontakt tel 051
/ 817 - 239

Hrvatska turistička zajednica
Pgž, Primorsko goranska županija
Kvarner family
Kvarner family
Back to content