Proračun Općine Brod Moravice - Brod Moravice | službeni web portal

Go to content

Proračun Općine Brod Moravice

Akti i odluke

Proračun i dopune 2019. Općine Brod Moravice

Proračun 2019. i projekcije
Odluka o izv. proračuna 2019.

Proračun i dopune 2018. Općine Brod Moravice

Financijski izvjestaj 1. 12. 2018.
Bilješke uz financijske izvještaje 01.01. do 31.12. 2018.
1. zmjena i dopuna Proračuna za 2018
Polugodišnji izvještaj za 2018.
Bilješke uz polugodišnji izvještaj 2018.
Bilješke 2017.
Obrasci 1-12-17
Tablice uz obvezne bilješke 2017 (1)
Proračun 2018.
Odluka o izvršavanju proračuna 2018.
Prijedlog proračuna 2018.

Proračun i dopune 2017. Općine Brod Moravice

Bilješke uz godišnji izvještaj 2017.
Godišnji financijski izvjestaj za 2017.
Financijski izvjestaj za 2017.
2 izmjena i dopuna proračuna 2017.
Rebalans proračuna 2017.
Proračun za 2017. i projekcije 2018-2019
Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.

Proračun i dopune 2016. Općine Brod Moravice

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu
Referentna stranica
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
Izvještaj o promjenama u vrijednosti
Izvještaj o prihodima i rashodima
Izvještaj o obvezama
Bilanca
Polugodišnji izvještaj 2016.
Proračun za 2016. godinu
Projekcije za 2017 i 2018 godinu.

Proračun i dopune 2015. Općine Brod Moravice

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015.
Obrazac PR RAS za 2015. godinu
Izvještaji proračuna za 2015. godinu
Bilanca za 2015. godinu
Obrazac PVRIO za 2015. godinu
Obrazac RAS za 2015. godinu
Obveze za 2015. godinu
Polugodišnji izvještaj za 2015. godinu
Polugodišnji izvještaj 2015.
Proračun za 2015. godinu
Proračun za 2015. godinu

Proračun i dopune 2014. Općine Brod Moravice

Izvještaji proračuna 2014.
Obrazac RAS funkcijski VP154/2014.
Obrazac P-VRIO 2014.
Obrazac PR-RAS 2014.
Obveze VP 159 2014.
Novčani tijekovi za 2014. godinu
Rebalans 2014.
Polugodišnji izvještaj
O izvršenju proračuna 2014.
Bilanca za 2014. godinu
Godišnji izvještaj
O izvršenju proračuna 2013.
Proračun za 2014.

Proračun i dopune 2013. Općine Brod Moravice

Proračun za 2013.
Opći dio
Proračun za 2013.
Posebni dio
Polugodišnji proračun za 2013.
Odluka
Prihodi i izdaci 2013.
Projekcija
Proračun 2013.
Odluka
Rebalans proračuna za 2013.
Rebalans

Proračun i dopune 2012. Općine Brod Moravice

Proračun za 2012.
Opći dio
Proračun za 2012.
Posebni dio
Hrvatska turistička zajednica
Pgž, Primorsko goranska županija
Kvarner family
Kvarner family
Back to content