Pravo na pristup informacijama - Brod Moravice | službeni web portal

Idi na sadržaj

Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za dopunu i ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Obrazac zahtjev za pristup informacijama
2021.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.
2021.
Odluka o određivanju službene osobe za informiranje.
2021.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama TZ za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Etički kodeks
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (drugi dio)
Službenik za informiranje

Privremena pročelnica JUO Helga Grgurić, pristup. oec.
tel +385 (51) 817 180

Redovito objavljuje informacije sukladno unutarnjem ustroju Općine Brod Moravice te rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine Brod Moravice, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama, vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i propisima koji su doneseni temeljem tog Zakona.

Općina Brod Moravice, Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice
OIB: 05181328356 | MB: 02564149
Tel; 051/817-180

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - petak 7.00 – 15.00 h
Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15, 69/22 – pročišćeni tekst) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.
 • na za to predviđenom obrascu
 • e-mailom na adresu procelnik@brodmoravice.hr , čime se smatra da je podnesen pisani zahtjev
 • pisanim putem na adresu Općina Brod Moravice, Službenik za informiranje, Stjepana Radića 1,51312 Brod Moravice
Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:
 • neposrednim davanjem informacije
 • davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji
Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:
 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje
 • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
 • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika

Korisni linkovi:
Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
U Općini Brod Moravice službenice za informiranje su:  
Službenica za informiranje; Privremena pročelnica JUO Helga Grgurić, pristup. oec. pročelnica JUO Brod Moravice
Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice
Tel: 051/817-180
Fax: 051/817-002
Pravni okvir pristupa informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. )
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Narodne novine, br. )

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. )
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. )

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. I 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, br. )
je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
© Općina Brod Moravice

Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice
Oib 05181328356
Mb: 0564149
tel: +385 (51) 817 - 180
fax +385 (51) 817 - 002
Radno vrijeme:
Pon - pet 7 : 00 -15 : 00 h
Radno vrijeme za stranke:
utorak i četvrtak 11 : 00 - 14 : 00 h
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
Povratak na sadržaj