Poučna staza "Lazica" Brod Moravice - Brod Moravice | službeni web portal

Go to content

Poučna staza "Lazica" Brod Moravice

Općina Brod Moravice
Poučna staza "Lazica"
Svrha staze je edukativna, a to je u prvom redu upoznavanje posjetilaca s djelatnošću lovstva u Republici Hrvatskoj i mijenjanju nekih uvriježenih (loših) pogleda na lov i lovstvo. Osim lovstva poučna staza upoznaje posjetioca i s drugim sastavnicama prirode, a služit će učenicima škole, turistima, lovcima i općenito svima koji žele upoznati prirodu ovog dijela Gorskog Kotara i djelatnost LD «Srndać» Brod Moravice. Cilj poučne staze je da se na prihvatljiv, svima razumljiv i jednostavan način prikažu razni dijelovi ekosistema i njihov značaj i utjecaj na ukupan odnos čovjeka i prirode. Veoma veliku važnost poučnoj stazi daje i prikaz rada lovaca na očuvanju prirode i svih njenih čimbenika, potičući prolaznika na bolje razumijevanje lovstva kao ljudske djelatnosti u kojoj se više nego drugdje isprepliće zavisan odnos čovjeka i prirode.

Opis područja pružanja staze >
Područje pružanja poučne staze nalazi se u centralnom dijelu lovišta «Završje», sjeverozapadno od naselja Gornji Kuti. Početna i završna točka nalaze se kod lovačke kuće «Lazica». Izradom poučne staze obogaćuje se turistička ponuda Općine Brod Moravice, a u užem smislu naslanja se na lokalne atrakcije (Lovačka kuća „Lazica" i događaji oko nje, Čitaonica sela Kuti, vidikovac Parag, biciklistička staza). Staza se prostire na području GJ „Završje", odsjek 32a, u šumskom predjelu Vršak, a teren je blago valovit, vrtačast. Dužina staze je 1,2 km, a visinska razlika najniže i najviše točke je cca 40 m. Na dva mjesta su postavljene drvene klupe - odmorišta, a otprilike na sredini staze nalazi se Planinarska kuća Lazica.

Lazica, Brod Moravice  Lazica, Brod Moravice  Lazica, Brod Moravice

Tematske cjeline na poučnoj stazi >
Ukupno je postavljeno 35 poučnih tabli, 20 A2 formata i 15 A4 formata koje se mogu podijeliti u nekoliko tematskih cjelina. To su:
  • lovstvo
  • životinjske vrste
  • biljne vrste
  • gljive
  • ostalo
Cjeline se isprepliću tijekom cijele trase staze, već kako koji opisani objekt pridolazi. Ovisno o daljnjim željama i potrebama staza se može nadograđivati daljnjim postavljanjem poučnih tabli s opisom biljnih vrsta, izradom amfiteatra - škole u prirodi itd.
Hrvatska turistička zajednica
Pgž, Primorsko goranska županija
Kvarner family
Kvarner family
Back to content