Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama - Brod Moravice | službeni web portal

Go to content

Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama

Udruge
Brod Moravice pomoć u kući

U Općini Brod Moravice od 01.rujna 2008. godine započeo je sa radom „DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA“ upisano je 125 korisnika o kojima brine 11 djelatnika: voditeljica Programa Fanika Mihelčić, medicinska sestra Petra Bagić, domaćica Dnevnog boravka Željka Možnik, 5 gerontodomaćica: Ksenija Jakovac, Katarina Jurković, Draženka Jurković- Klarić, Ivana Kovačič i Tatjana Rajnović, dva pomoćna radnika Sanjin Neralić i Kristian Jurković, jedna spremačica Majan Crnković. Od 01.rujna 2010. godine Program se proširio na područje Općine Skrad, upisano je 50 korisnika o kojima se brinu dvije gerontodomaćice Vlasta Podnar i Davorka Srkoč. Rad Programa financira Ministarstvo socijalne politike i mladih uz potporu Općine Brod Moravice i Općine Skrad. Cilj Programa je da se poboljša kvaliteta življenja starijih osoba, prvenstveno u izoliranim područjima i zajednicama s visokim postotkom starije populacije, pružanjem različitih socijalnih usluga kao što su usluge pomoći u kući i dnevnog boravka. Time se želi uspostaviti dugoročna strategija omogućavanja starenja u vlastitom domu i promovirati aktivno sudjelovanje starijih u životu lokalne zajednice, uz podršku tima izvoditelja Programa iz lokalne zajednice.


Usluge programa prilagođene su potrebama starijih osobama i pružaju se besplatno:

  • kućni poslovi (održavanje čistoće prostora)i uređenje okućnica (košnja trave oko kuće,sitni popravci)

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka,dostava namirnica ili obroka i dr.)

  • psihosocijalna podrška ( razgovor i druženje)

  • osobna higijena (pomoć pri kupanju, oblačenju i sl.),i osnovna zdravstvena skrb (kontrola krvnog tlaka,šećera,dostava lijekova i dr.

  • posredovanje u ostvarivanju različitih prava (pomoć pri obavljanju administrativnih i sličnih poslova pri nadležnim institucijama i dr.

Prednost pri uključivanju u Programe imaju starije osobe koje žive same, osobe smanjene funkcionalne sposobnosti, narušenog zdravstvenog stanja i niskog socio-ekonomskog statusa, a kojima mlađi članovi obitelji ili skrbnici ne mogu osigurati potrebnu skrb,nisu obuhvaćeni postojećim oblicima skrbi ili su im ovi oblici skrbi nedostatni. Informacije o radu Programa kao i upisu novih korisnika može se dobiti na broj telefona 051/816-733 Brod Moravice, S. Radića 2

Hrvatska turistička zajednica
Pgž, Primorsko goranska županija
Kvarner family
Kvarner family
Back to content