Društvo naša djeca Brod Moravice - Brod Moravice | službeni web portal

Idi na sadržaj

Naša djeca

Društvo Naša djeca
Društvo „Naša djeca“ Brod Moravice osnovano je u listopadu 2005. godine s ciljem poticanja djece predškolske i školske dobi na druženje, igru i razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu, upoznavanje djece s pravima djeteta i radom dječjih foruma i ostalih aktivnosti vezano za socijalne, humanitarne i druge akcije koje pomažu djeci. Društvo „Naša djeca“, aktivno sudjeluje u brojnim manifestacijama na području Gorskoga kotara kao što su Dječji maskenbal, Dani šljiva, Bundevijada u Vrbovskome  kojima se potiče kulturni identitet Općine Brod Moravice. Uz „Svetog Nikolu“, osim prigodne predstave, djecu se daruje i prigodnim slatkim paketićima. Na raznim prigodnim radionicama s djecom i za djecu roditelji i djeca aktivno provode slobodno vrijeme, a radove sa radionica izlažu na prigodnim sajmovima kao što je Gorski sajam u Skradu. Također Društvo Naša djeca sudjeluje i na manifestacijama na području Općine kao što su Kulturno-vjereske: „Duhovi u Malim Dragama“, organizira sportske aktivnosti na Draškovcu, „Sanjkaški kup“ i ostale. Savez Društva Naša djevca Hrvatske dodjelilo je Zahvalnicu Društvu naša djeca Brod Moravice za uspješnu provedbu akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u mandatnom razdoblju 2004-2008. kao i u mandatnom razdoblju 2008-2012. Godine.
Predsjednica:
Predsjednica: Renata Brajdić, tel 051/817-180
Članovi Izvršnog odbora:
Snježana Jurković, Željka Možnik, Marina Kvaternik, Ksenija Mance, Klaudija Ferderber i Tatjana Rajnović.
Radionice vode:
Đina Karačić, Ana Golik, Dejana Kruljac
Zahvalnica
Zahvalnica
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
© Općina Brod Moravice

Stjepana Radića 1, 51312 Brod Moravice
Oib 05181328356
Mb: 0564149
tel: +385 (51) 817 - 180
fax +385 (51) 817 - 002
Radno vrijeme:
Pon - pet 7 : 00 -15 : 00 h
Radno vrijeme za stranke:
utorak i četvrtak 11 : 00 - 14 : 00 h
Brod Moravice futer sjena
Brod Moravice futer sjena
Povratak na sadržaj