Javna nabava Općine Brod Moravice - Brod Moravice | službeni web portal

Brod Moravice službene novine
Go to content

Main menu:

Javna nabava Općine Brod Moravice

Općina Brod Moravice

Javna nabava 2016. Općina Brod Moravice

Plan nabave Općine Brod Moravice za 2017.
Plan nabave 2017.
Plan nabave Općine Brod Moravice za 2016.
Plan nabave 2016.

Javna nabava 2015. Općina Brod Moravice

Statističko izvješće o javnoj nabavi 2015.
Statističko izvješće o javnoj nabavi 2015.
Popis sklopljenih ugovora 2015.
Popis sklopljenih ugovora i donacija 2015.
Ugovora i donacija.

Javna nabava 2014. Općina Brod Moravice

Pravilnik o Bagatelinoj nabavi
Pravilnik o Bagatelinoj nabavi
Pravilnik o Bagatelinoj nabavi
Statističko izvješće 2014.
Statističko izvješće o javnoj nabavi 2014
Plan nabave 2014.
Plan nabave 2014 Općina Brod Moravice
Plan nabave (2015)
Sprječavanje sukoba interesa
Sukob interesa
Članak 13. zakona o javnoj nabavi

Javna nabava 2013. Općina Brod Moravice

Javna nabava 2013 g
Brod Moravice, plan nabave za 2013 godinu
Plan nabave za (2013)
Plan nabave 2013 g
Brod Moravice, plan nabave za 2013 godinu
Izmjene i dopune
Bagatelne nabave
2013/2014.

Javna nabava 2012. Općina Brod Moravice

Javna nabava 2012 g
Brod Moravice, plan nabave za 2012 godinu
Plan nabave za (2012)

Javna nabava 2011. Općina Brod Moravice

Javna nabava 2011 g.
Brod Moravice, plan nabave za 2011 godinu
Pregled sklopljenih ugovora (2011)

Javna nabava 2010. Općina Brod Moravice

Javna nabava 2010 g.
Brod Moravice, plan nabave za 2011 godinu
Pregled sklopljenih ugovora (2010)
Hrvatska turistička zajednica
Pgž, Primorsko goranska županija
Kvarner family
Kvarner family
Back to content | Back to main menu